Project Description

EHS Mono

Venkovní jednotka EHS Mono obsahuje hydronické části. Nepotřebuje proto prostor a není třeba instalovat jednotky pro ohřev/chlazení vody a chladicí trubky.

Systém EHS Mono (vzduch-voda)