Záruka SAMSUNG

ZÁRUČNÍ DOBA A MATERIÁLOVÁ ZÁRUKA

Na klimatizační jednotky Samsung je poskytována záruka v délce 36 měsíců ( 60 měsíců na kompresor ) od data prodeje, nestanoví-li obchodní dohoda jinak a za podmínky odborné instalace a pravidelně prováděné údržby a servisu. V rámci záruky poskytuje dovozce bezplatnou dodávku náhradních dílů, na jejichž závadu se vztahuje záruka, pokud byly splněny záruční podmínky dle záručního listu. Cena práce spojená s odstraněním závady v rámci záruční opravy jde k tíži prodejce resp. dodavatele zařízení koncovému uživateli.

POVINNÁ ÚDRŽBA A SERVIS

Koncový uživatel resp. provozovatel zařízení je povinen dle pokynů výrobce resp. dodavatele zabezpečit na vlastní náklady provádění preventivní údržby a servisu zařízení odborným servisem a to v rozsahu a s četností odpovídající provoznímu zatížení zařízení. Provedení údržby a servisu je potvrzováno odborným servisem do záručního listu přiloženého k zařízení.

TRADESAM Servis

Jsme autorizovaným servisním partnerem společnosti Samsung Electronics CZ & SK a zabezpečujeme dodávky náhradních dílů pro kompletní sortiment zařízení Samsung klimatizace, tepelných čerpadel a VZT rekuperačních jednotek. Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni ve školícím centru Samsung Electronics v Miláně ( IT ) a poskytují kvalifikované obchodně technické poradenství pro naše zákazníky a partnery.

Kontakty na servis naleznete v sekci Kontakt.

Kontakty na servis
Kontakty na servis