Ekologický a ekonomický systém vytápění

„Systém Samsung EHS je ekologičtější a účinnější než jakékoli jiné existující řešení“

Systém tepelného čerpadla
Využití obnovitelné energie z okolního prostředí

Tepelné čerpadlo využívá teplo z okolního vzduchu, které je zdarma využitelným obnovitelným zdrojem energie, k topení a ohřevu vody. Systém s tepelným čerpadlem představuje účinné a ekologické řešení pro váš dům.

Samsung EHS pro obytné prostory

Šetřete energii účinným využíváním

Vylepšený kompresor a axiální ventilátor s novým výměníkem tepla dosahuje využití energie na nejvyšší světové úrovni.

Sezónní COP v nejvyšší světové třídě

0,5
SCOP
Sezonní průměrný topný faktor
0,35
COP
Topný
faktor
0%
Výkon
při
-10°C

Vynikající výkon ve studeném a drsném podnebí

Samsung EHS je v zemích s chladným podnebím spolehlivější než jiné výrobky. Samsung EHS poskytuje nejlepší výkon při vytápění při nízké okolní teplotě. Jeho vytápěcí kapacita při -10 °C je přibližně 90%. Při poklesu venkovní teploty se spustí odmrazování, které zabrání zamrznutí výrobku.

Elektrické vytápěcí systémy | EHS

Systém EHS Mono (vzduch-voda)

Systém EHS TDM (vzduch-vzduch + vzduch-voda)

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte.